WELCOME TO HUMAN RIGHTS CONCERN - ERITREA (HRCE)
Human Rights Concern - Eritrea (HRCE) is an independent non profit making, human rights organization based in UK. The organization is dedicated to the promotion and protection of the human rights of Eritreans at home and all over the world. HRCE believes that all human beings are equal regardless of race, religion, gender and political affiliation and strives for a peaceful Eritrea where fundamental human rights are respected.

ተወልደመድህን ተስፋማርያም (ማኦ)

ተወልደመድህን (ማኦ) ሓደ ካብቶም ኣብ ገድሊ ኤርትራ ተሳሒሎም ዝዓበዩ፡ ምኩራት ተጋደልቲ እዩ። ኣብ ድግሳ ተወሊዱ ከምዝዓበየ ድማ ይፍለጥ። ኣብ 1977 ከኣ ናብ ሃገራዊ ቃልሲ ተጸንቢሩ። ማኦ ከም ተጋዳላይ ተባዕ ተጋዳላይ ክኽውን ከሎ፡ ከም ሰብ ከኣ ኣርሒቑ ዝጥምት ለባምን መስተውዓልን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰብ እዩ። እቶም ኣብ ጊዜ ቃልሲ ዝፈልጡዎ ተጋደልቲ ድማ፣-

በሊሕ በዓል ሰፊሕ ኣእምሮ
ብዙሕ ዝመራመር
ክምዕብል ዝቃለስ
ምሁራዊ ክትዕ ዘዘውትር
ኣብ ለውጢ ዝኣምን
ክፍት ሓሳብ ዘለው ብምባል’ዮም ዝገልጹዎ።
Continue reading

Testimony of Eritreans Deported from Malta Jailed in Dahlak

In 2002-2003, Elsa Chyrum, an Eritrean human rights activist, was actively involved in assisting Eritreans who were held in captivity in Malta. Due to her efforts (and other human rights activists), many Eritreans were spared deportation to Eritrea. The following testimony was provided to her by those who, despite the appeals of many human rights organizations and contrary to the UNHCR charter, were deported to Eritrea in 2002. The testimony, provided by Elsa, is published in Tigrigna. Here below is Awate’s translation into English, as literal as possible. For ease of reading we have inserted sub-headings. We ask everyone to ensure that every human rights organization in the world receives a copy. Continue reading

Eritrea: 20 Years and Counting – The Exceptional Persecution of Jehovah’s Witnesses

Left to right: Paulos Eyassu, Isaac Mogos, and Negede Teklemariam; in-chains for their faith since September 24 1994. Photo taken sometime 1996 (photo from https://www.facebook.com/pages/Jehovahs-Witnesses-in-Sawa-Prison-Camp-in-Eritrea)

Left to right: Paulos Eyassu, Isaac Mogos, and Negede Teklemariam; in-chains for their faith since September 24 1994. Photo taken sometime 1996 (photo from https://www.facebook.com/pages/Jehovahs-Witnesses-in-Sawa-Prison-Camp-in-Eritrea)

Since becoming an independent country in 1993, my country consistently and routinely harasses, imprisons, and tortures Jehovah’s Witnesses. Continue reading

ኮረኔል ተስፋልደት ስዩም

ኮረኔል ተስፋልደት ስዩም (ወዲ ስዩም) ኣብ ኮርባርያ ተወሊዱ ኣብኡ ምስ ወለዱ ዓብዩ። ስድራቤቱ ምንም’ኳ ሓረስቶት እንተነበሩ ንደቆም ኣብ ምምሃር ገታኢ ስለዘይነበሮም ከም ኣሕዋቱ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸበ ዓንተር ተስፋልደት ኣብ መቦቀል ዓዱ ዝጀመሮ መባእታ ትምህርቲ ኣብ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ደቀምሓረ ብምቅጻል ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ብሉጽ መንእሰይ ነበረ።

ወላዲኡ ኣቶ ስዩም ብኸባቢኦም ህቡብን ሕፍርን ክኢላ ተዛራባይ ፖለቲከኛ ስለዝነበሩ ንዝዓበዩን ዝነኣሱን ደቆም ኣብ ምድላው ዓቢ ግደ ኔሩዎም። ሳዕቤኑ ከኣ ኩሎም ደቆም ተመራሪሖም ናብ ናጽነት ምንዳይ ወፊሮም ንኤርትራ ክውንቲ ንምግባር ደቂ ሓንቲ ማህጸን ዘይንዓቅ ኣስተዋጽኦ ኣበርኪቶም። ኣንተኾነ እቲ ኩሉ መስዋእቲ ዝተኸፍሎ፡ ማእለያ ዘይብሉ ዝኽትምና ዘስዓበ፡ ስንክልና ጎዮም ዘይጸገቡ መንእሰያት ዘኸተለ፡ ማህጸን ወላዲት ዘምከነ፡ ንክትግምግም ዘጸግም ንብረት ዝበረሰሉ ናጽነት ግዳይ ንግስነት ኢሳያስን ጃንድኡን ስለዝኾነት ዳግማይ እቲ ዘይንብርከኽ መንፈሶም ፍትሒ ንምርግጋጽ ክልቲኦም ኣሕዋት ብርጋዴር ጀነራል እስቲፋኖስ ስዩምን ኮለኔል ተስፋልደት ስዩምን ንሓቅን፣ፍትሕን መሰልን ስለዝቆሙ ኣብ ምሕዩር ተሞቂሖም ወኖም ግን ኣይተጻዕደን። Continue reading

መንእሰይ ሙሴ

ቤት ማእሰርቲ ዳህላክ ካብ ዝወሓጠቶም ሓደ እቲ መንእሰይ ሙሴ እዩ (ካብ ዕሱር ነበር ዝተልኣኽት)

ኣነው’ን ከምቲ ንኹሎም መንእሰያት ኢርትራ ዝበጽሖም ሕማቕ ዕድል ስለዝበጽሓኒ፡ ኣብቲ ምድራዊ ገሃነም-እሳት ክበሓል ዝከኣል ደሴት-ዳህላኽ ተኣሲረ ነይረ። ኣብ 2003 ወርሒ መጋቢት ከኣ ነቲ ዘሕዝንን ዘብክን ዕድል ዝበጽሖ ሙሴ ዝተባህለ መንእሰይ ረኺበዮ። ዝተራኽብናሉ ኣብቲ ውጽኣት ዝሓመሙ እሱራት ዝእሰሩሉ ፍሉይ ቤት ማእሰርቲ እዮ። ሙሴ ብዕድመ ኣዚዩ ዘይደልደለ ንእሽቶይ ስለዝነበረ፡ ነቲ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዳህላክ ዘሎ ኣሰቃቒ ናብራ ክጻወሮ ብዘይምኽኣሉ፡ ብቀጻሊ’ዩ ዝሓምም ነይሩ። ብሕክምና ዝረድኦ ግን ኣይረኽበን። በዚ ክኣ ጥዕንኡ እናጐደለን ስቓዩ እናበርትዐን ክኽይድ ግድነት ኮይኑ። Continue reading

Stories from the Underground Prison in Eritrea: Torture, Madness, Slave Labour, Death and a Father Searching for His Son (Life Under PFDJ)

Life Under PFDJ

Life Under PFDJ

Introduction by the editor

Mussie Hadgu has been relating to us his horrifying experience of Life under the PFDJ. In the first instalment of this series, he described the inhumane condition of Adersesr prison (otherwise known as Hadish Measker) near the border to Sudan, under the title of Torture, Suffering and Imprisonment. This time he relates to us the fate of five prisoners in the same prison, gives us a glimpse of the kind of life that the youth of Eritrea are living under the PFDJ rule, under the title of Suffering, Madness, Death and a Father Searching for his Son.
Continue reading

Eritrea: A Nation in Crisis: Land Expropriation

The land proclamation that the government had issued in 1994 puts land under government ownership and introduces a shift of land ownership from the “desa” tenure system to permanent private ownership to promote sustainable land use and conservation and protection of land, as it is believed that long time or permanent land ownership encourages individuals to make long term investment on the land including conservation. But this land proclamation has never been implemented, only provided the cover the government wanted to expropriate land from the people. Continue reading

A Testimony of Wia prison – presented through Elsa Chyrum

Torture

Torture

The following Tigrigna testimony was published on September 10th, 2005.

ግዚኡ ኣብ መፋርቅ ሓምለ 2001 እዩ ዝነበረ። ኮሚቴ ተማህሮ ዩኒቨርሲቲ ነቲ ብሚንስቲሪ ትምህርቲ ዝወጸ ኩሉ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ናብ ማእቶት ክኽይድ ከምዘለዎ ዝሕብር መጸዋዕታ ሕጊ ብዝመልኦ ኣገባብ ይቃወሙ ነበሩ። ነጥቢ ብነጥቢ ብምቅራብ ነቲ ጻውዒት ክኽውን ከምዘይክእል ናብ ፕረዚደንት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ወልደኣብ ኢስሃቅ ኣቅረቡ። ገለ ካብቲ ዝቀረበ ነጥብታት ንምጥቃስ:  Continue reading

Abie Seyoum’s Plea

One Day Seyoum

One Day Seyoum

June 6, 2013
Eritrea: Voices of victims call for greater pressure from international and regional mechanisms

Geneva, 6 June 2013: Human Rights Concern – Eritrea with Article 19,
Amnesty International, Civicus, Christian Solidarity Worldwide, East
and Horn of Africa Human Rights Defenders Network Project, Human
Rights Watch and Reporters Without Borders, organised a side event on
5 June 2013, from 14:00 – 16:00, in Room Xll, at the Palais des
Nations, under the theme of :

Abie Seyoum’s moving speech at the Assembly and the side event: Continue reading

More punishment of the innocent

Ciham Ali Abdu

Ciham Ali Abdu

What kind of crime can a fifteen-year-old child Ciham, Ali Abdu, be guilty of to merit imprisonment incommunicado?

The “crime” is that her father, Ali Abdu, the former Information Minister, defected to Australia in November 2012. Since December 2012, his daughter has been imprisoned by Isaias Afewerki, who, as always, employs the Mafia technique that if they cannot punish you directly, they get to your family. In addition, his father, Mr Abdu Ahmed Yonis, who is 86, and his brother, Hassen Abdu Ahmed, who is 38, are also in prison.

Continue reading

An Open Letter to Minister Fozia Hashim from a Former Police Interrogator

Fozia Hashim

Fozia Hashim

In Karsheli, there are prisoners who have no files and not at all known to the legal authorities. They have been locked behind bars not for months but years. All you need to do is to slightly open the doors and see the dirt, the hunger, the disease, the stink and look at their ashen- faced expression and, if there is a heart in you, your face will be washed in tears. There will be prisoners with swollen legs, dry lips, hollow eyes, skeletal faces and many who lost their minds.

http://www.ehrea.org/ELSA.htm

A Communication Brought by Article 19 Against the State of Eritrea, a State Party to the African Charter

On 14th April 2003, the Secretariat of the African Commission received a communication brought by Article 19 against the State of Eritrea, a State Party to the African Charter. Article 19 states that it is concerned especially about the continued detention incommunicado without trial of at least 18 journalists in Eritrea since September 2001.

http://caselaw.ihrda.org/doc/275.03/view/

ብርጋዴር ጀነራል እስቲፋኖስ ስዩም

ብርጋዴር ጀነራል እስቲፋኖስ ስዩም ሓደ ካብቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ኣባላት ባይቶ ኤርትራ እዩ። ብመስከረም 2001 ዓ/ም ምስ ብጾቱ ነቲ ቀይደ-በተኽን ዘይሕጋውን ዝኾነ ኣመራርሓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ስለዝተቃወመ፡ ብዘይ ክስን ፍርድን ብዘስካኽክኽ ኩነታት መጀመርታ ኣብ እንባትካላ፡ ድሒሩ ድማ ኣብ ዒራዒሮ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ተዳጐነ። Continue reading

ቴድሮስ ገረዝጊሄር (ትሪባ)

ኢሳያስ ካብ ዝሞቖሖም ጀጋኑ ሓደ
ቴድሮስ ገረዝጊሄር (ትሪባ)

ቴድሮስ ኣብዛ ተወሊዱ ዝዓበየላን፡ ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝተጋደለላን ኣስመራ፡ በዚ ባርባራዊ ዝኾነ መንግስቲ ኢሳያስ ካብ ዝእሰር ነዊሕ ኰይኑ እዩ። ኣብቲ ብዙሓት ጀጋኑ ውሒጡ ዘሎ ካርሸሊ ተኣሲሩ ከምዘሎ ከኣ ይፍለጥ። ብሕማም ሽኮር ይሳቐ ምህላው’ውን ዝመጽእ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ካርሸሊ ዝኣቱ እምበር፡ ዝወጽእ የለን። ገባራይ ኰነ ተጋዳላይ ኲሉ እናተደፍአ ናብ መቑሕ እዩ ዝኣቱ ዘሎ። እዚ ኹሉ’ዚ ከኣ እታ ዘይተዓደለት ሃገር መመሊሳ ንጥፍኣት ኣቢላ ትጐዓዝ ምህላዋ ዘመልክት እዩ። እቲ መንግስቲ ካብ ጌግኡ ክመሃር ስለዘይደሊ ግና፡ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝመልአ ፈቐዶ በረኻ ኣብ ጐዳጉድ ሰብ ይኣስር ከምዘሎ’ዩ ዝፍለጥ። Continue reading

Torture, Suffering and Imprisonment (Life Under PFDJ)

On March 2009, we received a hefty report (about 34 pages long) on the prison condition in Eritrea as experienced by one man. The report was too detailed that we felt that it would endanger the writer, even though he wanted us to post it as was. We have been posting excellent reports by this writer, especially on the state of famine in Eritrea. But when it comes to prison life, we have been posting only those parts that we felt were safe. One such report was a detailed account on the Wi’a concentration camp. Now that writer has made it safely to the free world, we will start publishing what was left out of that prison report in three instalments.

http://asmarino.ibrana.com/eyewitness-account/539-torture-suffering-and-imprisonment-life-under-pfdj

Me’aza Petros

Meaza Petros

Meaza Petros

Me’aza Petros, a 16 year old daughter of two political prisoners detained incommunicado. Petros Solomon (ex-Minister of Maritime Resources detained since September 18th, 2001) and Aster Yohannes (detained since December 11th, 2003. Above is a picture of Me’aza’s parents, in happier times.

Meaza Petros’s moving testimony. Continue reading

Elizabeth (Elsa) Chyrum: A woman of the year 2012

We, at asmarino.com, would like to emphasize what a difference Elsa Chyrum has made this yea as a Human Rights Activist, to the cause of Eritrea’s human rights situation. Elsa has done a lot in helping refugees stranded in nowhere; in highlighting the lawlessness of the mining companies in Eritrea; in helping Eritreans in detention centers outside the country, the latest one being in Djibouti; and generally in bringing the humanitarian plight of Eritrea inside and outside the country. But the one that has made us chose her as “a woman of the year 2012” has to do is what was in news lately, and that is what will be the focus of this posting. Continue reading